Nästa generations sökning - låt oss göra den individuell och personlig!

Posted by Simen Kortgaard on Jul 14, 2017 9:00:00 AM
Simen Kortgaard
Find me on:

Genom åren har många intranät utvecklats till stora, komplexa miljöer. Fyllda med datasilos som innehåller stora mängder information som gör det svårt att hitta exakt vad man behöver. Den digitala arbetsplatsen kan således inte längre modellera medarbetarnas arbetsprocesser eftersom dessa i digitaliseringseran kräver både strukturerad och ostrukturerad data, t.ex. från sociala nätverkstjänster, för att fatta rätt beslut. Du kan lösa problemet med att "söka, hitta och framgångsrikt använda" all önskad information.  

Genom att implementera intelligenta lösningar när man inser att intranätet kan göra mycket mer än att bara lista den veckans dagens lunch i cafeterian. Det kan fungera som ett verktyg för att distribuera viktig information avsedd för medarbetare och ledning så att de kan ta korrekta strategiska beslut för att öka företagets konkurrenskraft.  

Vi måste komma vidare från diskussionen om traditionell sökning och tillgång till information. Låt oss prata om personligt tillgänglig information på det sätt som användaren upplever det utanför kontoret. Företag som Spotify och Facebook ger oss rekommendationer och tillgänglig information i rätt sammanhang baserat på våra personliga preferenser. Handlar det inte bara om rätt sammanhang? Kort sagt, vad du behöver när du behöver det.  

Kom med oss den 30 augusti för att höra mer om nästa generations sök och få insikt om hur sökningen har spelat en viktig roll i Skanskas Global Digital Workplace.

Läs mer och anmäl dig här.


Add a comment

Topics: Events, Event Announcement